Print Projecten

Projecten

Projectmatige aanpak

Erfgoedcellen werken veel projectmatig. Maar het ene project is het andere niet. Soms zijn projecten er voor een breed publiek. Andere worden stilzwijgend achter de schermen uitgevoerd. Sommige projecten zijn snel weer voorbij, terwijl andere over meerdere jaren lopen of jaarlijks terugkeren. Erfgoedcel CO7 heeft van elke soort wel enkele projecten. Maar één ding keert steeds terug: Erfgoedcel CO7 streeft er altijd naar om projecten op te zetten waarbij er met anderen wordt samengewerkt, met andere organisaties of... met jou.

Erfgoedcel CO7 biedt ook ondersteuning. Je vindt er o.m. welke materialen je bij ons kan uitlenen.

 Weergave:


Tafelen in de Westhoek

Eten met een verhaal - bij mensen thuis

-> meer
Verleden verbeeldt

Hoe erfgoed inzetten in de communicatie met mensen met een dementieproblematiek?

-> meer
Erfgoeddag 2017: Zorg

Erfgoeddag 2017 gaat door op 23 april 2017. Het thema is Zorg.

-> meer
Digitalisering audiovisueel erfgoed

Neem deel aan de groepsaankoop en laat je videobanden en -tapes digitaliseren.

-> meer
Duiken in de machine: erfgoed in 3D

De hopplukmachine Themilco wordt als testcase gebruikt in het innovatief erfgoedproject 'Duiken in de machine'.

-> meer
Eerstesteenlegging Regionaal Erfgoeddepot Potyze

Op 14 oktober vond de eerstesteenlegging plaats van het Regionaal Erfgoeddepot Potyze

-> meer
De Tweede Wereldoorlog in de Zuidelijke Westhoek

In 2015 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog van start ging. Erfgoedcel CO7 en partners uit de zeven gemeenten registreren de verhalen van de laatste getuigen van deze oorlog. Het resultaat is een publicatie met dvd.

-> meer
Speuren naar erfgoed

In de reeks ‘Speuren naar erfgoed’ organiseren Erfgoedcel CO7 en VormingPlus samen verschillende erfgoedactiviteiten.

-> meer
'WESTHOEK verbeeldt'

Samen met vrijwilligers wordt bedreigd particulier beeldmateriaal over en in de Westhoek opgespoord, bewaard en ontsloten via een beeldbank.

-> meer
Cinema De Keizer

Erfgoedreeks op West-Vlaamse televisie: 10 dinsdagen lang keren we terug naar de tijd van toen

-> meer
Herinneringen voor de toekomst

‘Herinneringen voor de Toekomst’ is een creatief erfgoedproject in vijf klassen in Vlaanderen onder coördinatie van MUS-E Belgium, FARO en vijf erfgoedcellen.

-> meer
Erfgoedkids 2.0

Met het project Erfgoedkids 2.0 willen we de vijfde- en zesdeklassers uit de basisscholen in de CO7-regio laten filosoferen over de zin en onzin van sparen en bewaren.

-> meer
Erfgoedhalte

Reizende tentoonstellingsmodules laten inwoners stilstaan bij het erfgoed in hun dorp of wijk.

-> meer
‘De Groote Oorlog door kinderogen’ wint prestigieuze Europese erfgoedprijs!

‘De Groote Oorlog door kinderogen’ is één van de 28 laureaten, en dit in de categorie ‘Opleiding, scholing en bewustmaking’.

-> meer
Regionale erfgoeddepotwerking Potyze

CO7 engageert zich in de ontwikkeling van een regionale depotwerking en op de site Potyze in Ieper komt een fysiek regionaal erfgoeddepot.-> meer
Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog

Tekstaffiches vormen een uiterst belangrijke bron voor de geschiedenis van het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel meer dan in vredestijd werden deze affiches gebruikt om de bevolking in te lichten over het wel en wee van de oorlog en de gevolgen van de strijd voor de man en vrouw in de straat. Een project om dit materiaal digitaal te ontsluiten werd recent opgestart. Erfgoedcel CO7 is partner in dit project.

-> meer
krant

Meer dan 140.000 pagina's broos krantenpapier. Dit alles vormt samen een krantenkiosk op het internet, met onder meer online edities van De Toekomst, De Weergalm, Het Ypersche, De Poperinghenaar, Het Wekelijks Nieuws, De Kunstbode, Tuinklokke, ... Op de website www.historischekranten.be kan je via de bladerfunctie virtueel vanuit je eigen huiskamer in de oude kranten snuisteren.

-> meer
Gezocht: vrijwilligers

Wil je aan de slag met oud beeldmateriaal?

-> meer
Take care

De leerlingen van het 5de jaar Verzorging in GO! Technisch atheneum Ieper starten met een artistiek-erfgoedproject. Het thema is ‘Zorg’ naar aanleiding van Erfgoeddag 2017. CO7 bracht de school in contact met MUS-E Belgium, het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper, het Stadsarchief Ieper en het Yper Museum. Het project krijgt financiële steun van CANON Cultuurcel.

-> meer
Developed by DigitalMind - Powered by eXopera
Erfgoedcel:CO7
Paginatitel:
Webadres:/url_rewriting.php?lang=NL&alias=projecten-2