Financiële ondersteuning voor onroerend erfgoed

Voor het beheer van beschermd erfgoed is het mogelijk om een beroep te doen op  de Vlaamse erfgoedpremie. Je hebt bijna altijd een goedgekeurd beheersplan nodig vooraleer je een erfgoedpremie kan aanvragen.

Sinds kort kan je voor werken aan beschermd erfgoed én aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed, ook een erfgoedlening aanvragen.

Erfgoed verwerven, onderzoeken, beheren en openstellen kost geld. De Herita-projectrekeningen, een alternatieve financieringsvorm, kunnen hierbij helpen.

 

 

 

 

 


Contactpersonen